DICTIONARY
TTS Voice
 virtual keyboard

English Russian Common Words Pro Dictionary and Phrasebook


    pan out

     намывать, намыть
     давать золото, дать золото (о песке)
     преуспевать, преуспеть
     удаваться, устраиваться, удаться, устроиться


See also: AN, ban, can, dan, fan, Man, pa, pad, pah, pain, pal, pan, pane, pang, pans, pant, pap, par, pas, pat, paw, pawn, pax, pay, pen, pin, plan, pun, Ran, span, tan, van, wan