Web Analytics
DICTIONARY
TTS Voice
 virtual keyboard

English Russian Common Words Pro Dictionary and Phrasebook


    fen


See also: ben, den, en, fan, fed, fee, Fein,   fen, fend, Fens, fern, feu, few, fey, fez, fin, fun, gen, hen, ken, men, pen, sen, ten, wen, yen, Zenfen n [fen]

1. болото, топь, фен
2. чур


fens wicket-keeping!
чур не мне водить!

fen I

чур не яPhrases with  fen

fen I
чур не яfens wicket-keeping!
чур не мне водить!the fens
болотистая местность