Web Analytics
DICTIONARY
TTS Voice
 virtual keyboard

English Russian Common Words Pro Dictionary and Phrasebook


    wad


See also: ad, bad, cad, dad, fad, gad, had, lad, MAD, pad, SAD, tad,   wad, wade, wads, wag, wan, wand, war, ward, was, wax, way, wedwad n [wɔd]

1. кусок, комок (ваты, шерсти и т. п.)
2. пачка бумажных денег
3. деньги


wad v

набивать или подбивать ватой
Phrases with wad found: 1  


English-Russian Common Words Pro dictionary
   get panties in a wad
  психануть