Web Analytics
DICTIONARY
TTS Voice
 virtual keyboard

English Russian Common Words Pro Dictionary and Phrasebook


    dun


See also: bun, dan, den, din, don, dub, dud, due, dug,   dun, dune, dung, dunk, duns, fun, gun, Hun, nun, pun, run, sun, tun, UNdun n [dʌn]

1. серовато-коричневый цвет
2. искусственная серая мушка (в рыбной ловле)
3. назойливый кредитор
4. настойчивое требование уплаты


dun v

1. настойчиво требовать уплаты долга
2. надоедать, надоесть


dun adj

1. серовато-коричневый
2. темный, сумрачный

Phrases with  dun

dun somebody out of his money
вымогать деньги