DICTIONARY
TTS Voice
 virtual keyboard

English Spanish Dictionary Phrasebook Translator and Voice


    tit


See also: bit, bite, fit, hit, it, kit, lit, nit, pit, sit, tat, ti, TI', tic, tie, tilt, tin, tint, tip, tis,   tit, tits, tot, wittit

paro (ornithology)

Phrases with  tit

give somebody tit for tat
devolver golpe por golpe
(revenge)


great tit
paro carbonero
(ornithology)