Web Analytics
DICTIONARY
TTS Voice
 virtual keyboard

Italian English Dictionary
    tipi

 

Phrases with tipi found: 14  


Italian-English dictionary
   qualunque tipo di
  whatever
  whichever

Italian-English dictionary
   ballare il tip tap
  tap-dance

Italian-English dictionary
   ballerina di tip tap
  tap dancer

Italian-English dictionary
   ballerino di tip tap
  tap dancer

Italian-English dictionary
   di due tipi
  of two kinds
  of two sorts
  two kinds of
  two sorts of

Italian-English dictionary
   due tipi di
  of two kinds
  of two sorts
  two kinds of
  two sorts of

Italian-English dictionary
   questo tipo di
  such

Italian-English dictionary
   tip tap
  tap dance

Italian-English dictionary
   tipa bizzarra
  character
  crank
  eccentric
  weirdie
  weirdo

Italian-English dictionary
   tipa spassosa
  comedian
  comic


 
  1  2