DICTIONARY
TTS Voice
 virtual keyboard

Portuguese English Dictionary Phrasebook Translator and Voice


    seta


See also: beta, esta, meta, neta, reta, seca, seda, seita, seja, sela, sesta, set,   seta, sete, tetaseta f

1. arrow
2. shaft
Phrases with seta found: 5  


Portuguese-English dictionary
   guardar às sete chaves
  keep dark
  keep quiet
  keep under wraps

Portuguese-English dictionary
   jet set
  jet set
  socialite

Portuguese-English dictionary
   segredo guardado a sete chaves
  closely guarded secret

Portuguese-English dictionary
   São sete horas.
  It is now seven o'clock.

Portuguese-English dictionary
   A chave do quarto número sete, por favor.
  The key to the room seven, please.
How to Translate


Portuguese dictionaries
Word seta has been found in the following dictionaries:

Portuguese-English